Condicións xerais de contratación

Buddha Fight Wear na actualidade é unha das marcas máis importantes de Europa en artigos de deportes de contacto e o brasileiro Jiujitsu, sendo o primeiro fabricante nacional de kimonos BJJ propios e innovando con todos os materiais deportivos. 

Buddha naceu dunha idea innovadora. A creación dunha marca que se diferencia do resto pola mellor calidade dos seus produtos cos mellores prezos do mercado. Este ambicioso obxectivo marcou o ritmo para Buddha Desde 2007. Realizamos unha investigación constante das necesidades reais de loitadores e profesionais do sector co fin de adaptar e fabricar os nosos produtos acorde coa evolución do deporte. Entre os nosos produtos atoparás:

-Luvas de boxeo: Na nosa web verás a ampla colección de Luvas de Boxeo que temos, con máis de 57 modelos diferentes entre cores e modelos diferentes, deseñando e dando a mellor calidade ao mellor prezo no mercado.

-Gardas brillantes: Para nós, unha parte fundamental é unha boa protección para as sesións de adestramento e para a preparación de batallas, por este motivo Buddha traballando constantemente no deseño de novos modelos de protectores antiniebla, podes atopar máis de 20 modelos diferentes.

-Packs completos: Sempre pensamos nas persoas que comezan no mundo dos contactos e deportes Buddha Deseño algúns paquetes onde podes mercar todo o que necesitas con desconto.

Somos unha marca con prezos especiais para tendas, ximnasios, adestradores e distribuidores doutros países.

Garantía Buddha

En relación coa garantía dos produtos, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, outorga aos bens de carácter duradeiro unha garantía legal de 3 anos desde a data de entrega (por defecto de fábrica). Salvo proba en contrario, presumirase que a falta de conformidade que se manifeste nos dous anos seguintes á entrega do ben xa existía no momento da súa entrega.

Buddha Sports non garante un produto danado ou desgastado polo seu uso, causado por formación ou coidados deficientes.

En caso de produto defectuoso, BUDDHA SPORTS SLU procederá, segundo corresponda, á reparación, substitución, redución de prezo ou resolución do pedido, procedementos que serán gratuítos para o consumidor e o usuario.

Non inclúe deficiencias causadas por neglixencia, golpes, uso ou manipulación inadecuada, tensión inadecuada, instalación incorrecta non realizada polo Servizo Técnico autorizado cando corresponda, ou materiais sometidos a desgaste debido ao seu uso normal.

Mesmo no caso de que a garantía legal non funcione segundo o Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, BUDDHA SPORTS SLU porá a disposición de todos os seus clientes, sen límite de tempo, sexan ou non consumidores finais.

Dereito de desistimento

Calquera consumidor e usuario que compre en Buddha Fight Wear de acordo coa Lei 3/2014 do 27 de marzo, que modifica o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobada polo Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro. Pode exercitar o seu dereito de desistencia dentro de 14 días naturais sen xustificación.

O prazo de desistimento expirará aos 14 días naturais contados a partir do día en que o consumidor e usuario ou un terceiro indicado, distinto do transportista, adquira a posesión material dos bens. Para exercer o dereito de desistimento, podes comunicarnos a túa decisión de desistir do pedido mediante unha declaración inequívoca a Buddha Sports SLU por correo electrónico buddhaordes@gmail.com achegando o noso FORMULARIO DE DESENVOLVEMENTO ou mediante calquera forma admitida pola lei. Buddha Fight Wear. Avda de la Industria 73. 11130. Chiclana de la Frontera. Cádiz 

Para cumprir o prazo de retirada, é suficiente que se envíe a comunicación sobre o exercicio deste dereito antes de que expire o período correspondente. En caso de retirada, devolveremos todos os pagos recibidos, incluídos os gastos de entrega (con excepción dos custos adicionais resultantes da elección por parte do consumidor e usuario dun método de entrega diferente ao método de entrega ordinario menos custoso que ofrecemos. ) sen demora indebida e, en todo caso, no máis tarde de 14 días naturais desde a data en que se nos informa da decisión de desistir.

Procederemos á realización do devandito reembolso empregando o mesmo medio de pago usado para a transacción inicial, a non ser que o consumidor e usuario dispoñan expresamente o contrario; en todo caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia da devolución. O consumidor e usuario deberán asumir o custo de devolución da mercadoría. Non se poderá exercer o dereito de desistencia de mercancías fabricadas a medida ou claramente personalizadas ou para mercancías seladas non aptas para ser devoltas por motivos de saúde ou hixiene e que non foron seladas despois da entrega.

Facturación electrónica

Se queres unha factura en papel ou en formato electrónico, podes enviar un correo electrónico a buddhaorders@gmail.com ou notifícalo no cadro de Notas ao final do pedido.